Aktuelno

VAŽNO OBAVEŠTENJE

RADNO VREME STAZA OD 1.10.2015. 06-12 i posle podne od 15-18 časova.

TRKE NA HIPODROMU U NEDELJU 4. OKTOBRA VELIKA BBAG TRKA

TRKE NA HIPODROMU U NEDELJU 4. OKTOBRA VELIKA BBAG TRKA

ODRŽAN DRESURNI WORLD CUP, "KOSTOLAC" I "TATTERSALLS" TRKA

» Rezultati trka 27.9.2015.

SPORT ZA SVE

Projekat "SPORT ZA SVE"
Organizacija školskog sportskog takmičenja u jahanju ,,Sport za sve”

Savez za školski sport i organizaciju takmičenja Beograd otpočinje još jedan program podrške kroz organizaciju školskog sportskog takmičenja u jahanju „Sport za sve“. Projekat će sufinansirati Grad Beograd - Sekretarijat za sport i omladinu. Nakon završene pripremne faze koja je otpočela 20. 06. 2015. ispunjeni su preduslovi da zvaničan program projekta otpočne 04. 07. 2015. godine.
Ovim projektom obuhvaćene su ranjive grupe i to deca sa smetnjama u razvoju iz dve beogradske škole i deca bez roditeljskog staranja, uzrasta sedam do dvanaest godina. U periodu od 04. 07. 2015. do 20. 11. 2015. godine održavaće se pripreme i sportsko takmičenje u jahanju, primereno deci kategorije ranjivih grupa. U realizaciju programa uključeni su OŠ „Miloje Pavlović“, SOŠ „Novi Beograd“ i „Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine“ Beograd. Realizacija programa će se odvijati na Hipodromu Beograd uz podršku Konjičkog kluba ,,Potkovica”.
Sadržaj projekta ima višestruki uticaj kako na direktnu ciljnu grupu korisnika koji učestvuju u realizaciji, tako i na indirektnu ciljnu grupu koju čine roditelji/staratelji dece, nastavnici, defektolozi i stručni saradnici ustanove kojom su deca obuhvaćna, stručni saradnici iz oblasti sporta, lokalna samouprava, drušvo u celini. Prema programu projekta u Konjičkom klubu „Potkovica“ deca ce biti podeljena u dve grupe. Jedna grupa (21 dete) će učestvati u druženju i obuci jahanja, pod nadzorom stručnog tima za izvođenje terapije i aktivnosti pomoću konja (defektolog, instruktor jahanja), dok će druga grupa (21 dete) imati rekreativnu aktivnost na poligonu gde će kroz posebno pripremljen plan vežbi muskulature i posture tela kroz igru u prirodi razvijati pozitvne sportske stilove života. Plan je kreirao stručni tim saradnika koji čine lekar-fizijatar, profesor fizičke kulture i fizioterapeut. Grupe se zamenjuju sa aktivnostima tako da sva deca prolaze oba sportsko-rekreativna programa u toku svakog susreta.
Kreiran je grupni plan aktivnosti programa, koji je prilagođen svakom detetu prema pojedinačnim kapacitetima. Podsticanje potencijala u cilju razvoja koji vodi ka sportskim aktivnostima je opšti metodološki cilj koji će biti prilagođen od strane stučnog tima koji rukovodi programom. Kroz kontinuiran program u trajanju od 5 meseci sa dinamikom od 2 susreta mesečno sva deca će proći kroz osnovni program adaptacije, druženja i uvođenja u konjičke sportove, kao i parterske vežbe na poligonu posebno kreiranom za ovaj program. Poslednji susret je planiran za organizaciju takmičenja za sve učesnike programa.
Na osnovu sprovedenih istraživanja kod nas i preuzete svetske statistike došlo se da jasnih podataka da se deca se smetnjama u razvoju i deca bez rodietljskog staranja, nalaze na vrhu lestvice ranjivosti i potrebom za podrškom . Sveobuhvatni problemi svakodnevnice sa kojima se susrecu i oklnosti u kojima odrastaju dovode do razvoja institucionalizma koji se odražava na njihov opšti razvoj. Nepostojanje dodatnih programa sportsko-rekreativnog sadržaja kao vida socijalne i opšte psihofizičke stimulacije dovelo je do negativnog uticaja na razvoj i kvalitet života ove dece - društvu su postali praktično nevidljivi.
Omogućiti deci da uče na neformalan i zabavan način u direktnom kontaktu sa prirodom kroz sportsko rekreativne aktivnosti u svetu je prepoznat kao jedan od važnih oblika poboljšanja razvoja. Ovakav vid uticaja na razvoj u nekim zemljama postoji u sklopu školskog sistema, dok ga u nekim zemljama organizuju razne druge obrazovne institucije i centri kao vannastavne aktivnosti. Kod nas, nažalost, ovaj vid podrške još ne postoji u formalnom obrazovanju.
Ovaj pilot projekat upravo predstavlja oblik prave stimulacije u odrastanju dece iz ranjivih kategorija i približavanje standardima EU kroz primer postavljanja dobre prakse za buduće korake ka EU.

ОДРЖАН Д--Е--Р--Б--И 12. ЈУЛА 2015.

ОДРЖАН Д--Е--Р--Б--И 12. ЈУЛА 2015.

» РЕЗУЛТАТИ ТРКА

БЕОГРАДСКИ ХИПОДРОМ НА БГМАНИФЕСТУ

У оквиру тродневне манифестације (22. - 24. мај 2015.) на Калемегдану, Хиподром Београд је уприличио дружење са коњима за наше најмлађе суграђане.

РЕЗУЛТАТИ ТРКА

» 1. дан - 26. април 2015.
» 2. dan 10. maj 2015.
» 3. dan 24. maj 2015.
» 4. дан - 14. јун 2015.
» 5. дан - 28. јун 2015.
» 7. дан - 23. август 2015.

Пријатељ Хиподрома

Пријатељ Хиподрома

http://www.triglav.rs

TRKE NA HIPODROMU U NEDELJU 4. OKTOBRA VELIKA BBAG TRKA

Prijavljena grla za galopske trke...

Konačni upis sa satnicom...