HIPODROM BEOGRAD

Hiporehabilitacija

Na beogradskom hipodromu je izgrađen, i 03.12.2009. je i svečano otvoren prvi namenski građen objekat za terapeutsko jahanje u Srbiji. Nakon što je ustanovljena izuzetna terapijska vrednost jahanja za invalide i uopšte za osobe sa posebnom potrebama, ovaj vid rekreacije i terapije je doživeo izuzetan zamah u svetu. Otvaranjem manježa, Beograd postaje referentno mesto za čitavu Srbiju i za region kada je u pitanju ovaj savremen i izuzetno vredan vid rada sa licima sa posebnim potrebama. I do sada je bilo pažnje vrednih napora na ovom polju, ali objekat, čiji su nosioci bili Ministarstvo sporta i omladine Republike Srbije i JP Hipodrom Beograd, donosi po prvi put mogućnost da se potencijali ovog vida rekreacije i terapije invalidnih lica, razviju u punom obimu i na profesionalan način. Izgradnja ovog manježa daje veliki doprinos uključenju ovih osoba u normalne životne tokove, mnogima od njih će pomoći u ubrzanoj rehabilitaciji i socijalizaciji, i predstavlja vredan doprinos Srbiji u njenom uključenju u savremene evropske tokove.

U nastavku ovog materijala, pronaći ćete osnovne definicije i informacije kada je u pitanju terapijsko jahanje i hipoterapija.

Hipoterapija

Hipoterapija je fizioterapeutska terapija na osnovu neke neurofiziološke indikacije (uzrok / oboljenje) pomoću konja i jahanjem.

Ciljne grupe

Ljudi sa oštećenjima centralnog nervnog sistema (CNS):

 • Paraliza pola strane tela
 • Tumori u CNS-u
 • MS pacijanti
 • Parkinsonova bolest
 • Kranijelna oštećenja mozga
 • Razni sindromi

Dejstvo

Osnovu hipoterapeutskog rada čine srodni pokreti konja i čoveka. Prilikom kretanja dolazi do prenosa trodimenzionalnih impulsa njihanja sa konja na pacijenta koji ga jaše. U tom dijalogu pokreta pacijent reaguje na akciju spolja.

 • Fiziološki obrazac kretanja može na taj način da se prenesi i čuva.
 • Način kretanja koji se izgubio kroz oboljenje može ponovo da se uspostavi i da se poboljša.

Stimulaciju jahač dobija kretanjem konja.

Okvirni uslovi za sprovođenje terapije

 • Terapija se sprovodi sa pacijentom pojedinačno
 • Njoj prethodi lekarski nalaz
 • Sprovođenje se izvodi na konju koji je obučen u svrhe terapije
 • Konj se vodi na povodcu
 • Konj je opremljen specijalnim pojasom ili sedlom
 • Sedanje na konja vrši se pomoću posebne dizalice
 • Hipoterapeuta podržava uvek jedan vodič konja i u datom slučaju jedan dodatni pomagač

Hipoterapeut mora da ima sledeće sposobnosti i znanja:

 • obrazovanje u fizioterapiji
 • dobre jahačke sposobnosti
 • poznavanje konjarstva kao i analize pokreta konja i čoveka
 • poznavanje upravljanja uzdom, longiranje i posebna vrsta dresure
 • poznavanje tehnika sprovođenja hipoterapije
 • poznavanje dresure i nege konja koji se koriste u svrhe terapije
 • poznavanje tehnike odabira konja za terapiju, koji odgovara planu terapije
 • poznavanje pomoćnih sredstava

Pedagoška terapija uz pomoć konja

Pod „pedagoškom terapijom uz pomoć konja“ podrazumevaju se pedagoški, psihoterapeutski, rehabilitativni i sociointegrativnei programi uz pomoć konja kod dece, omladine i odraslih ometenih ili sa smetnjama u razvoju.Pritom se ne podrazumeva razvoj jahačkih sposobnosti, nego individualno unapređivanje sposobnosti za dijalog i sozijalnu kompetenciju preko konja kao medijuma.

Ciljna grupa

Ponuda se odnosi na decu, omladinu i odrasle sa:

 • Poremećaj u razvoju u području opažanja, motorike, socijalnog ponašanja, komunikacije i jezika
 • Duševne smetnje
 • Poremećaj u procesu učenja

Ciljevi pedagoške terapije uz pomoć konja i kroz jahanje

Pedagoška terapija uz pomoć konja nudi mogućnosti unapređivanja u sledećim područjima razvoja:

 • Opažanje i motorika
 • Socijalno ponašanje
 • Komunikacija i jezik
 • Mentalni procesi i emocije

Okvirni uslovi za sprovođenje blagotvorno pedagoškog unapređivanja pomoću konja

Pojedinačne ili grupne terapije - grupe veličine 3 do 6 dece, omladine ili odraslih

 • Trajanje jednog tretmana: najmanje jednom nedeljno po sat do sat i po
 • Trajanje terapije :od jedne do četiri godine
 • Površina za jahanje: dimenzije najmanje 20x20m, hala ili ograđeni prostor napolju
 • Konj je dresiran za sportsko jahanje i voltažiranje

Terapeut mora da ima sledeće sposobnosti i znanja:

 • Obrazovanje pedagoga ili psihologa
 • Dobre jahačke sposobnosti
 • Poznavanje longiranja i voltažiranja
 • Metodsko-didaktičko poznavanje blagotvornog pedagoškog jahanja
 • Poznavanje načina dresiranja i nege konja koji se koriste u te svrhe
 • Donošenje prave odluke za izbora konja za terapiju, koji odgovara planu terapije

Trener u jahanju kao sportu za ljude sa smetnjama u razvoju

Jahanje kao sport za ljude sa smetnjama u razvoju obuhvata sportsko-jahačko obrazovanje sa ljudima sa smetnjama u razvoju.

Ciljna grupa

Jahači sa telesnim smetnjama - nedostatak delova tela / udova (npr. nakon amputacije)

 • Pojave otežane pokretljivosti
 • Druge smetnje:
  • Jahači sa oštećenjima čula
  • Poremećaji čula vida
  • Poremećaji čula sluha
  • Jahači sa duševnim smetnjama

Okvirni uslovi za sprovođenje jahačkog sporta za ljude sa smetnjama u razvoju

 • Dobro obučeni konji
 • Hala za jahanje ili ograđeni prostor napolju sa dobrom podlogom
 • Oprema za osobe ometenim u razvoju (pomoć pri penjanju, toalet, itd)
 • Mogućnost upotrebe pomoćnih sredstava po potrebi (npr. specijalna sedla)
 • Nastava za učitelje jahanja, koji se obučavaju za sportske aktivnosti osoba ometenih u razvoju
 • Lekarska potvrda o tome da jahanje nije rizično po zdravlje

Trener u jahanju kao sportu za ljude ometene u razvoju mora da ima sledeće sposobnosti i znanja:

 • Dobre jahačke sposobnosti
 • Poznavanje rada sa preprekama  sa konjem na dugoj uzdi i longi
 • Poznavanje specifičnosti u ophođenju sa ljudima ometenim u razvoju
 • Poznavanje didaktike i metodike nastave
 • Poznavanje upotrebe pomoćnih sredstava