Iako je hiporehabilitacija prisutna u Srbiji već više godina, sve do sada nije bilo mogućnosti da se ova metoda na kvalitetan način primenjuje, jer nije postojala krovna institucija koja bi propisivala metode rada i verifikovala programe. Hiporehabilitacija je u Srbiji izvođena bez jasnih propozicija, često i nestručno i sporadično. Rukovodstvo JP Hipodrom Beograd, sa druge strane, rukovodeći se svojim načelnim stavom da sve svoje resurse stavi u funkciju dobrobiti građana Srbije i Beograda, želelo je da ovaj, do tada neiskorišćeni potencijal, pomogne i pospeši. Zato smo izvesno vreme tražili program koji bi bio najadekvatniji, i koji bi mogao da predstavlja onaj etalon prema kome bi se dalji razvoj i primena metode odvijali.

Takve saradnike smo pronašli u liku gospođe Dobrile Jovanović i njenog tima iz Pančeva. Kod njih se hiporehabilitacija odvija već više godina, sa izvanrednim rezultatima, i po pravilima struke. Gospođa Jovanović je svoj program verifikovala kod Ministarstva za rad i socijalnu politiku, čime je ispunjen prvi uslov koji smo i sami tražili da bi hiporehabilitacija zaživela na pravi način. Zajedno smo pokrenuli i formiranje Srpskog saveza za hiporehabilitaciju, čija je osnivačka skupština održana u Pančevu početkom 2010. godine.

Otprilike u isto vreme, na Hipodromu je završen i specijalni manjež (prostor za jahanje) za izvođenje programa, sa posebnom rampom za pristup invalidnih osoba. Time su se stekli uslovi za sledeći korak: JP Hipodrom Beograd je, u saradnji sa opštinom Čukarica i gospođom Dobrilom Jovanović, organizovao tokom proleća 2010. godine i obuku za prvi beogradski tim voditelja hiporehabilitacije. U pitanju su stručne osobe različitih profila (lekari, fizioterapeuti, defektolozi, instruktori jahanja i konjičkog sporta...), te je prvi tim stručnjaka svečano promovisan u Skupštini Grada u junu 2010. Odmah nakon toga započelo je i sprovođenje hiporehabilitacije na prostoru JP Hipodrom Beograd. Od polaznika kursa su formirana 2 tima, a JP Hipodrom Beograd im je ustupio prostor i druge infrastrukturne mogućnosti za nesmetano odvijanje programa.

Mi i dalje pažljivo pratimo odvijanje hiporehabilitacije, aktivno smo uključeni u rad Saveza, i, u skladu sa rastućim potrebama, pomoći ćemo organizovanje stručne obuke za nove timove.

Kontaktirajte nas

Stojimo Vam na raspolaganju za bilo kakve dodatne informacije koje se tiču naše poslovne ponude. Popunite narednu formu i dobićete odgovor u najkraćem roku.