Počev od februara 2008. godine beogradski hipodrom je javno preduzeće u vlasništvu Grada Beograda. Osnovni zadaci koji stoje pred kompanijom su organizacija takmičarske sezone, održavanje zelenih i parkovskih površina i organizovanje različitih akcija na popularizaciji konjarstva i konjičkog sporta. Takođe smo veoma angažovani na mnogobrojnim programima društveno odgovornog poslovanja: pokrenuli smo održavanje hipoterapije, imamo redovnu saradnju na rekreaciji i školama jahanja sa licima sa invaliditetom, popularišemo jahanje kao rekreaciju i sport kroz saradnju sa školama i sl.

Trudimo se i uspevamo da iz godine u godinu na hipodrom donesemo neki novi sadržaj, bilo to unapređenje prostora za čije smo održavanje zaduženi ili nova investicija ili neki novi rekreativni program.

Kroz uključivanje u program 'Mediteran kupa', JP Hipodrom Beograd je počeo da razvija i lepe i značajne međunarodne odnose.

Nadamo se da ćemo uskoro vratiti stari sjaj ovom značajnom gradskom prostoru i instituciji koja je srpski centar razvoja konjarstva i konjičkog sporta.

Staze

JP Hipodrom Beograd raspolaže sa četiri staze.

Galopska staza je dužine 1.500 m, peskovita je, i karakteristična je zbog svoje 3 krivine (oblika je trougla, a ne standardne elipse), što je čini jednom od težih. Naime, karakteriše je kratak pravac i ne velika brzina, s obzirom na tri velika usporavanja na krivinama. Od džokeja zbog toga traži veliku veštinu. Široka je 20 metara.

Radna galopska staza se nalazi izmedju glavne galopske i glavne kasačke staze, takodje je peskovita, i svojom konfiguracijom prati glavnu galopsku stazu, s tim što je, naravno, znatno uža (široka je 5m).

Kasačka staza je standardna elipsa dužine 1000m i širine 30 m. Podloga je je od bele kamene rizle i 2008. je nanovo nasuta. Prva kasačka staza na beogradskom hipodromu otvorena je 1952., kada su i trčane prve kasačke trke na njoj. Današnja staza je drugačijeg oblika od prvobitne, i ovakva kakva je danas, napravljena je osamdesetih godina prošlog veka.

Tribine

Posetioci se mogu smestiti u nekoliko objekata koji zajedno čine amfiteatarsko gledalište. To su VIP – Kraljeva loža i Glavna tribina (broj mesta za sedenje 960).

Dve pomoćne tribine, postavljene da nadoknade gubitak mesta za sedenje nakon požara na glavnoj tribini, rashodovane su, a jedan od prioriteta, možda i najveći, aktuelnog menadžmenta JP Hipodrom Beograd jeste upravo revitalizacija i rekonstrukcija čuvene centralne tribine.