Tradicija koja traje

Hipodrom kod Careve Ćuprije je najstariji sportski objekat u Beogradu. Ukazom Kralja Aleksandra od 15. novembra 1920. godine Dunavskom Kolu jahača „Knez Mihajlo“ ustupljeno je državno zemljište na besplatan zakup na period od 75 godina, „radi podmirenja zemaljske potrebe u stvaranju stalne staze za javne konjske utakmice“. Ukaz je objavljen u službenim novinama broj 272 od 7. decembra. 1921.godine. Te godine održan je prvi galopski derbi i prva trka grada Beograda, koje od tada postaju tradicionalne. U septembru 1930. godine održane su prve kasačke trke revijalnog karaktera.

Nastanak JP „Hipodrom Beograd“

Uredbom Ministarskog saveta od 3. septembra 1934.godine isto zemljište je izdato Dunavskom kolu jahača pod zakup na period od 75 godina uz nadoknadu od 1 (jednog) dinara godišnje pod svim uslovima predviđenim rešenjem Gospodina Ministra šuma i rudnika broj 13.576 od 11. jula 1934. godine, a upravljanje hipodromom oduzeto im je 1949. godine, nakon nacionalizacije. Potom trkalište dobija naziv „Hipodrom Beograd“. U više navrata preduzeće je menjalo pravni status i delatnost, da bi konačno 29.02.2008. godine Odlukom Skupštine grada Beograda promenilo oblik organizovanja u JP „Hipodrom Beograd“.