Na beogradskom hipodromu je izgrađen, i 03.12.2009. i svečano otvoren, prvi namenski građen objekat za terapeutsko jahanje u Srbiji. Nakon što je ustanovljena izuzetna terapijska vrednost jahanja za invalide i uopšte za osobe sa posebnom potrebama, ovaj vid rekreacije i terapije je doživeo izuzetan zamah u svetu.

Otvaranjem manježa, Beograd postaje referentno mesto za čitavu Srbiju i za region kada je u pitanju ovaj savremen i izuzetno vredan vid rada sa licima sa posebnim potrebama. I do sada je bilo pažnje vrednih napora na ovom polju, ali objekat, čiji su nosioci u dosadašnjoj fazi radova bili Ministarstvo sporta i omladine Republike Srbije i Javno preduzeće Hipodrom Beograd, donosi po prvi put mogućnost da se potencijali ovog vida rekreacije i terapije invalidnih lica, razviju u punom obimu i na profesionalan način. Izgradnja ovog manježa daće veliki doprinos uključenju ovih osoba u normalne životne tokove, mnogima od njih će pomoći u ubrzanoj rehabilitaciji i socijalizaciji, i predstavlja vredan doprinos Srbiji u njenom uključenju u savremene evropske tokove.

Udruženje "Potkovica"

Udruženje potkovica logo

Udruženje "Potkovica" je neprofitno, nevladino udruženje koje se bavi sprovođenjem terapije pomoću konja (TPK) i aktivnosti pomoću konja (APK), habilitacijom i rehabilitacijom osoba sa invaliditetom.

Udruženje su osnovali 2011. godine u Beogradu voditelji programa za terapiju i aktivnosti pomoću konja, stručno osposobljeni na osnovu programa akreditovanog u Ministarstvu rada i socijalne politike. Tu početnu edukaciju su nadogradili dvogodišnjom specijalizacijom u Sloveniji na osnovu koje su dobili evropske licence za rad.

Sa obzirom na značaj ove terapije kod velikog broja najrazličitijih bolesti, stanja i poremećaja, veoma je bitno prisustvo stručnjaka koji učestvuju bilo aktivno, bilo povremeno kao konsultanti u programu.

Terapijski konji

Pored izabranih saradnika, osnovu programa čine terapijski konji. Aktivnosti se izvodi u saradnji sa Konjičkim udruženjem "Potkovica" koji poseduje specijalno obučene i od strane stučnog lica procenjene konje. KU “Potkovica” aktivan je član Sportskog saveza osoba sa invaliditetom Beograd.

Volonterizam

U svakodnevnom izvođenju tretmana prisutan je i veliki broj volontera, ljudi dobre volje, koji nakon edukacije koju su prošli, nesebično doprinose da se osmesi pojave na licima svih onih koji nam se priključe.

Cilj Udruženja

Unapređenje kvaliteta života korisnika, ispunjavanje humanitarnih ideja i izvođenje svih oblika terapije i aktivnosti pomoću konja ( hipoterapije, defektoloskog, logopedskog, socijalno -pedagoškog, tretmana, psihoterapije i radne terapije), informisanje, savetovanje i druženje.

Trudimo se da omogućimo uključivanje što većeg broja korisnika kroz projekte i na taj način učinimo ovaj oblik terapije pristupačnijim.

Kako počinje terapija?

Indikacije za TPK i APK  su brojne. Kako bi se dete uključilo u program, neopodno je da roditelji/stratelji zakažu prvi pregled. Na ovom pregledu stručnjaci Udruženja uzimaju detaljnu anamnezu, pregledaju dokumentaciju, proveravaju eventualno postojanje kontraindikacija, sprovode testiranja. Nakon toga se kreira induvidualni plan i tek tada se može početi sa programom terapija.

Kontakt :

 mail: potkovica.tpk@gmail.com📩

Za dodatne informacije pozovite na broj 060 70 70 738; 060 70 70 748

www.potkovica.org.rs