JP Hipodrom Beograd raspolaže u štalskom krugu sa 72 boksa za stalni smeštaj grla, kao i sa 35 boksova uz galopsku stazu (tzv spoljni boksevi), koji služe za smeštaj gostujućih grla tokom trkačkih dana.

U planu je da se obavi asfaltiranje puta od štalskog kruga do staza, kao i prostora ispred spoljnih bokseva. Time bi se znatno olaksala manipulacija sa grlima tokom trkačkog dana. Tome će svakako doprineti i planirano postavljanje ulične rasvete kod spoljnih bokseva.

Prvobitni prostor za smeštaj grla je bio na mestu današnjeg restorana "Mihajlovac", na malo višoj poziciji, koja je bila pogodna, s obzirom na tada česta izlivanja Topčiderske reke.

Kontaktirajte nas

Stojimo Vam na raspolaganju za bilo kakve dodatne informacije koje se tiču naše poslovne ponude. Popunite narednu formu i dobićete odgovor u najkraćem roku.