Ovde možete pregledati listu prethodnih sezona na Hipodromu Beograd. Ukupan broj trkačkih dana, broj održanih galopskih trka, kasačkih trka i utakmica u preskakanju prepona, za svaki trkački dan, ispisan je sa desne strane svake sezone.

Odabirom sezone možete pregledati trkačke dane, tabele rezultata za svaki od njih, kao i video snimke galopskih i kasačkih trka od sezone 2009. na dalje.

U pripremi